Jagarfri.nu

Jag är fri

Denna sida handlar om kampanjen jag är fri som RFSU driver för att hjälpa HBTQ personer som flyr. 

Vad betyder...

H

Homosexuella

B

Bisexuella

T

Transexuella

Q

Queer-personer.

Om kampanjen

RFSL stödjer sedan 1972 asylsökande hbtq-personer. Människor på flykt från förtryck och förföljelse, homofobi och transfobi, repressiv lagstiftning eller bristande skydd som gör det omöjligt att leva tryggt som hbtq-person. Men vad händer sen? Trygghet och säkerhet i Sverige tror du kanske?

Det svenska asylsystemet fungerar som något av ett lotteri. En hel del har gjorts för att förbättra systemet, men väldigt mycket återstår. Hbtq-kompetensen är bristfällig hos många juridiska ombud och beslutsfattare hos migrationsmyndigheterna. Det är inte alls säkert att du får asyl, trots att du har mycket goda skäl. Systemet är inte rättssäkert. Det är här RFSL kommer in i bilden.

RFSL har två asyljurister anställda, som kan vara ombud för asylsökande hbtq-personer. Men deras tid räcker inte till. RFSL kämpar också för att kunna stödja andra ombud, som behöver deras hbtq-kompetens och kunskap om situationen för hbtq-personer i olika länder för att kunna driva sina klienters fall på ett bra sätt.

Det är bland annat den här situationen som får oss att beskriva systemet som ett lotteri. RFSL kommer ofta i kontakt med asylsökande hbtq-personer som har fått avslag på sin ansökan, men som sedan får asyl efter det att RFSL har ingripit och bistått ombudet med deras kompetens. Detta arbete tar tid, och kräver resurser. 

#JAGÄRFRI uppmärksammar asylsökande hbtq-personers situation och samlar in pengar så att RFSL kan stödja fler. Ni som vill kan gå in på RFSL för att skänka pengar till deras viktiga arbete. 

hbtq blommor

Temet bakom kampanjen

Bakom kampanjen samlas HAPPYTEARS, Plick, Swace, Sthlm PR, Sveriges Elevkårer och Svenska PostkodLotteriet.

Stöd RFSL

RFSL Newcomers skapades som en reaktion på ett behov många nyanlända HBTQ-personer upplevde: de fick varken stöd eller information om sina rättigheter vid ankomsten till Sverige.

RFSL Newcomers är såväl en stödgrupp som en social mötesplats och finns i flera olika städer runtom i Sverige på lokala RFSL-avdelningar. De organiserar regelbundna medlemsträffar med aktiviteter, kultur aktiviteter, språkundervisning, hälso- och sjukvårdsupplysning, samt juridisk rådgivning.

Förhoppningen är att alla de personer som kommer i kontakt med RFSL ska få en rättssäker prövning, en trygg plats att bo på samt få det stöd och den information de behöver. RFSL saknar däremot resurser till att kunna stödja medlemmarna med resekostnader, mat och andra basala behov. Därför ber de om bidrag för att kunna ge detta stöd. 

Dina pengar kommer att användas både för att stärka upp det juridiska stödet och det sociala stödet. Du bidrar till att göra det bättre för asylsökande hbtq-pesoner, på olika sätt. Verksamheterna för asylsökande hbtq-personer har ingen annan stående finansiering, utan är helt beroende av donationer, ideellt arbete och ibland, projektfinansiering. 

Ett indirekt stöd kan även vara att ni till exempel trycker upp tygpåsar med tryck, kanske regnbågens färger och en text om man stöder projektet, och sedan säljer dessa där ni skänker överskottet till RFSL.