Jagarfri.nu

Kampanjer

Förutom kampanjen om att hjälpa flyktingar som kommer hit så håller RFSL i flera olika kampanjer för att väcka medvetenhet och starta en debatt. 

Kampanjer - arbete

RFSL arbetar med politisk påverkan och opinionsbildning. Deras arbete sträcker sig såväl lokalt, nationellt som internationellt. 

Familjeliv

Behöver du stöd i ditt föräldraskap eller barnönskan som en HBTQI person kan man vända sig till RFSL för stöd och rådgivning. Det finns mycket information att läsa på deras sida om familjelivet och olika sätt att få ett efterlängtat barn.  

Hälsa, sex och HIV

HIV är en sjukdom som främst drabbar homosexuella och därför har RFSL en stor roll i att utbilda om HIV men även andra sjukdomar och hälsa som är kopplad till HBTQi personer. 

Transpersoner

RFSL arbetar även för transpersoner inom exempelvis idrott men även toaletter o omklädesrum för dem som identifierar sig med ett annat kön än sitt biologiska. 

De ger även stöd och råd till transpersoner då de ofta får utstå trakasserier och mår dåligt psykiskt.